Home > Producten > Top Sima core > montagevoorschrift

Top Sima core

Montage

 

 1. Meet vóór montage of het blad past op de plaats waar u het wilt gaan monteren.
 2. Plaats het ingepakte blad verticaal op de grond. (sticker omhoog)
 3. Verwijder de verpakking voorzichtig.
  • Door het gewicht zijn de bladdelen lastig te hanteren. Bedenk daarom vóóraf hoe u het blad wilt gaan manoeuvreren om het op de juiste positie te krijgen.
  • Til het blad altijd verticaal op. In deze positie is de kans op breuk het kleinst.
 4. Til het bladdeel verticaal uit de verpakking en plaats het (nog steeds verticaal) op de keukenkastjes. Zorg er voor dat de bovenzijde van het blad naar de muur gericht is.
 5. Schuif de onderzijde van het blad in de richting van de wand terwijl de bovenzijde onder begeleiding naar beneden beweegt.
  • Zorg ervoor dat de handelingen gecontroleerd verlopen. Houd rekening met het gewicht van het blad.
 6. Schuif het bladdeel voorzichtig naar de juiste plaats.

 

Herhaal punten 1 t/m 6 voor de andere bladdelen.

 

Tijdens de montage

Neem bij problemen altijd eerst contact op met uw leverancier voordat u verder gaat met de montage.

 

 • Behandel het blad zorgvuldig.
 • Gereedschap, gruis en cement kunnen krassen veroorzaken. Leg deze dus nooit rechtstreeks op het blad.
 • Het blad is zwaar. Voer de montage daarom uit met minimaal twee personen.
 • Stel de onderkasten in alle richtingen vlak en waterpas.
 • Zorg ervoor dat het blad op voldoende plaatsen ondersteund wordt. Zorg ervoor dat VT-werkbladen op voldoende plaatsen ondersteund wordt, zoals bijvoorbeeld in de hoek bij een carrouselkast, kookplaat, spoelkast en de achterzijde van uw keuken wanneer er een Sima core achterwand op komt. Zorg ervoor wanneer je geen mogelijkheid hebt om het werkblad vast te zetten (bijv. bij VT-werkbladen) dat je het blad aan de onderzijde in de kastjes op meerdere plaatsen vast kit aan de wanden van de onderkasten.
  U kunt ook met behulp van schroeven het blad aan de kastjes bevestigen. Uitzondering hierop zijn de VT-bladen.
 • Werkbladen van 10 mm dikte moeten volledig of grotendeels ondersteund worden. Tevens is het aanbrengen van een extra ondersteuning in kasten groter dan 600 mm noodzakelijk.
  Elk werkblad heeft extra ondersteuning nodig bij de sparingen.
  Vrijhangende, overstekende en aanzitbare tafel- en barbladen dienen bijna altijd extra ondersteund te worden. Denk hierbij aan een overstek groter dan 200 mm, vrije ruimte tussenkasten meer dan 600 mm en vrijhangende delen groter dan 200 mm.
  Bij werkbladdiktes van meer dan 10 mm is het 1.200 mm i.p.v. 600 mm, en 250 mm i.p.v. 200 mm.
  Verzonken onderbouw- en onderbouwspoelbakken dienen te worden gemonteerd met een extra ondersteuning.

 

Het niet voldoende ondersteunen van het werkblad kan breuk tot gevolg hebben.

 

 • Koppel de bladdelen aan elkaar op de onderkasten waarop zij bevestigd worden.
 • Nadat de delen gekoppeld zijn, mogen zij niet meer opgetild worden. Hierdoor kunnen beschadigingen aan koppelingen en oppervlakte ontstaan.
 • Verplaats het blad uitsluitend door het te verschuiven.
 • Zorg ervoor dat het blad demontabel blijft.
 • Leg het werkblad nooit strak tegen de wand, maar zorg altijd dat je 2 mm ruimte hebt tussen wand en werkblad. Dit is vooral belangrijk als er een achterwand geplaatst wordt i.v.m. de ventilatie.
 • Onderkasten moeten aan de bovenzijde open zijn of een opening hebben, zodat de koppelbouten toegankelijk blijven.
 • Keukenapparatuur onder of op het keukenblad moet altijd conform de inbouwvoorschriften worden geplaatst.
 • Bevestigingsklemmen van de spoelbakken mogen niet klem zitten tussen blad en onderkast. Maak indien nodig een uitsparing in de onderkast. Verwijder deze klemmen niet.
 • Verwijderen van de klemmen kan leiden tot ernstige schade aan het keukenblad.(garantie vervalt)
 • Beschadigingen als gevolg van normale slijtage of onkundig gebruik vallen buiten de garantie.

 

Het koppelen van samengestelde bladen

Volg de onderstaande aanwijzingen op om samengestelde bladen, zoals hoek- en U-bladen, aan elkaar te koppelen.

 

 • Het is belangrijk dat de bladdelen volledig vlak liggen wanneer zij gekoppeld worden.
 • Leg de beide bladdelen op de onderkasten waarop zij gemonteerd worden.
 • Controleer of de bladdelen goed passen.
 • Compenseer afwijkingen of ongelijkheden van de muur of onderbouw nooit door iets aan de koppelingen te wijzigen. Dit kan leiden tot schade aan het blad.
 • Schuif de delen daarna zover uit elkaar, dat de kopse kanten goed bereikbaar zijn.
 • Ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus.
 • Plak het bladoppervlak langs de kopse kanten af met tape om te voorkomen dat er siliconenlijm op komt.
 • Smeer één van de contactvlakken in met siliconenlijm.
 • Druk de bladen met de contactvlakken tegen elkaar.
 • Plaats de koppelbouten in de daarvoor bestemde uitsparingen aan de onderzijde van het blad.
 • Zorg ervoor dat de bladdelen strak aansluiten vóórdat de koppelbouten aangedraaid worden.
  Een eventuele opening tussen de bladdelen mag nooit gesloten worden door de koppelbouten aan te draaien. Dit kan het blad beschadigen. Vast is vast, niet hard aantrekken.
 • Draai de koppelbouten handvast.
 • Draai de koppelbouten een kwart slag verder met de steeksleutel.
 • Indien uw blad hol of bol is bij de koppeling: maak gebruik van de meegeleverde stelplaatjes om het blad in het midden vlak te trekken.
 • Verwijder overtollige siliconenkit met water met zeepsop.
 • Verwijder de tape.
 • Laat de voeg drogen.

Montage achterwanden

 

Houd er rekening mee dat een Sima core achterwanden geventileerd gemonteerd dienen te worden.

 

 1. Maak het blad en de achterwand stofvrij.
 2. Controleer of de muur, waartegen de achterwand geplaatst wordt, vocht vrij en vlak is.
 3. Controleer of de achterwand past. Doe dit bij grotere delen door ze op te meten.
 4. Breng de kit aan: Leg verticale kitlijnen van 9 mm hoog en breed aan, gebruik hiervoor een V-tuit. (Gebruik Poly Max® High Tack van GRIFFON voor getest resultaat)
 5. Ontvet de contactdelen met aceton.
 6. Plaats de achterwand.
 7. Plak de onderzijde van de achterwand en de achterzijde van het blad af.
 8. Breng een kleine hoeveelheid siliconenkit aan in de naad tussen blad en achterwand.
 9. Strijk met een spatel langs de naad om siliconenresten te verwijderen.
 10. Verwijder eventuele overige siliconenresten.

Montage stollenwanden

 

Kastmodel

 1. Plaats de wang tegen het kastje met een tussen ruimte van 2mm, dit vanwege de ventilatie van de stol.
 2. Leg het keukenblad op de kastjes.
 3. Breng verticale strepen kit aan met een V-tuit van 9mm hoog en breed.
 4. Houd een ruimte van 2 mm tussen de wang en de vloer. Plaats hier tijdelijk een afstandhouder of 2 losse HPL strookjes onder.
 5. Kit de naad tussen wang en blad, en de naad tussen wang en vloer, NIET af met siliconenlijm.
  (Plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de wang af)

 

Vrijstaand model

 1. Plaats de wang onder het blad.
 2. Verlijm de bovenzijde van de wang met de onderzijde van het blad. Maak hierbij gebruik van siliconenlijm.
 3. Indien noodzakelijk: kit de naad tussen wang en blad af met siliconenlijm.
  (Plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de wang af)

 

Download montagehandleiding

Meer informatie