Home > Levering en montage

Levering en montage

Aflevering magazijn of showroom

Al onze bladen worden standaard verpakt in houten U-profielen met een strapping tape erom. De controle op breuk en/of beschadiging tijdens aflevering dient te gebeuren door een bevoegd persoon. Bij controle is het belangrijk extra te letten op de hoeken en de uitsparingen van spoelbak en kookplaat. Na controle dient het ontvangstbewijs te worden getekend. 
Ondertekening altijd door middel van handtekening en naam in blokletters. 


Let op! Bij breuk of beschadiging wordt de zending direct geheel retour genomen. Na ondertekening van het ontvangstbewijs is reclamatie op zichtbare gebreken niet meer mogelijk. Indien door de verpakking een beschadiging of gebrek bij aankomst redelijkerwijs niet is te constateren, dient melding hiervan plaats te vinden voor montage. Indien een gebrek wordt ontdekt, zal er in overleg met onze service afdeling worden bepaald of er gemonteerd kan worden of dat het product (in de originele verpakking) retour gezonden moet worden. De genomen beslissing zal schriftelijk worden gecommuniceerd. Indien er toch gemonteerd wordt zonder overeenstemming, vervalt de reclamatie. De bestelling wordt franco bij de showroom of het magazijn bezorgd in de vermelde leverweek.


Hierbij zal zoveel mogelijk getracht worden om vaste leverdagen aan te houden. Indien er afwijkend van de vaste leverdag wordt geleverd is reclamatie niet mogelijk.

Aflevering particulier

Tegen een vaste meerprijs kan de keukenzaak de order particulier laten leveren. (Particuliere verkoop wordt niet ondersteund.)
De gegevens moeten minimaal 3 weken voor afleverdatum schriftelijk zijn doorgegeven. Het afleveradres dient tot aan de deur per auto bereikbaar te zijn. Levering geschiedt tot aan de deur op de begane grond.
Voor transport naar andere verdiepingen dient U zelf zorg te dragen. 
Bij aflevering dient er een monteur of bevoegd persoon te zijn die de vrachtbrief kan aftekenen en die fysiek in staat is om te helpen met het lossen van de goederen. 

Montagevoorschriften

Keukenbladen algemeen

Spoelbakken algemeen

 

TopKunststof

 

TopComposiet

TopGraniet

TopKeramiek

 

TopSimaCore

Fenix

 

TopHout

 

AluSplash achterwanden

Let op!

Het werkblad dat u bij ons bestelt is maatwerk. Als het toch nodig is het werkblad aan te passen of een kraangat te boren, tref dan de benodigde voorzorgsmaatregelen zoals handschoenen, veiligheidsschoenen en -bril. Bewerk (composiet)steen altijd in/op een goed geventileerde plaats (terras, balkon etc) en maak (waar mogelijk) gebruik van waterkoeling om stofvorming te voorkomen. Draag altijd een persoonlijke ademhalingsbescherming met een geschikt deeltjesfilter (type P3 conform EN143).

Een werkblad nooit horizontaal dragen

Na het leggen mag het blad niet meer “even” opgetild worden. Het niet uitvullen van het werkblad of “even optillen” kan breuk tot gevolg hebben.

Montage van de kraan

Maak gebruik van de meegeleverde houten ring. Dit is om werking op te vangen, en om scheurvorming te voorkomen.