Home > Producten > Top Composiet > montagevoorschrift

Top Composiet

 

Inhoud montageset:

4   x verbindingsplaten t.b.v. koppelen van de werkbladdelen

10 x beuken wigjes

2   x houten ring t.b.v. bevestiging kraan

15 x houten blokjes t.b.v. bevestiging spoelbak- en kookplaatklemmen enz.

1   x montagehandleiding

 

Montagevoorschriften

De keukenkasten dienen absoluut vlak gesteld te zijn. Let er wel op dat de constructielatten niet lager zitten dan de zijwanden. Zonodig eerst uitvlakken voordat het blad gelegd wordt.

 

Na het leggen mag het blad niet meer ‘even’ opgetild worden. Het niet uitvullen van het werkblad of ‘even optillen’ kan breuk tot gevolg hebben.

 

Let op! Een stenen werkblad nooit horizontaal dragen! Nooit op het blad gaan staan of zitten!

 

Werkbladen van 13 mm dikte moeten volledig of grotendeels ondersteund worden. Tevens is het aanbrengen van een extra ondersteuning bij kasten groter dan 600 mm noodzakelijk.

Een 13 mm werkblad heeft extra ondersteuning nodig bij de sparingen. Dit is te adviseren bij 20 mm.

Vrijhangende, overstekende en aanzitbare tafel- en barbladen dienen bijna altijd extra ondersteund te worden. Denk hierbij aan een overstek groter dan 200 mm, vrije ruimte tussen kasten meer dan 600 mm en vrijhangende delen groter dan 200 mm.

Bij werkbladdiktes van meer dan 13 mm is het 1.200 mm i.p.v. 600 mm, en 250 mm i.p.v. 200 mm.

 

Het niet voldoende ondersteunen van het werkblad kan breuk tot gevolg hebben.

Montage

 

 1. Verwijder de verpakking van de bladdelen en controleer de bladdelen. N.B. indien een afwijking wordt geconstateerd, direct na het uitpakken, en vóór de montage, contact opnemen met onze serviceafdeling 088 712 05 20 om gezamenlijk te besluiten hoe dit gebrek verholpen kan worden.
 2. Leg de bladdelen los op de keuken en bepaal gedetailleerd hoe de delen komen te liggen.
 3. De keukenkasten dienen aan de bovenkant absoluut vlak en waterpas gesteld te zijn. Zorg voor voldoende ondersteuningspunten.
  Indien er een kookplaatuitsparing of spoelbak geplaatst wordt, is ondersteuning aan de voorzijde noodzakelijk. Aan de achterzijde bevelen we dit aan.
 4. Stel de bladdelen, eventueel gebruik makend van de bijgeleverde beuken wigjes, en voorzie de koppelnaden van zuurvrije siliconenkit. De koppelnaad vooraf afplakken is daarbij het advies, zeker bij vlekgevoeliger materiaal. Verwijder overtollige kitresten direct met kitverwijderaar of brandspiritus. Het niet direct verwijderen van overtollige kitresten kan tot niet-verwijderbare vlekken leiden.
 5. Bevestig de bladdelen op de onderkasten door op enkele plaatsen wat zuurvrije siliconenkit aan te brengen tussen het blad en de kasten. Opgedikte werkbladen, met een inschroefbare onderlijming, kunnen worden gefixeerd met een paar schroeven. Let op dat deze plaatsen gemakkelijk te bereiken zijn, dit om eventuele demontage mogelijk te maken.
 6. Bij hoek- of lengte koppelingen dienen bladdelen vlak en voldoende ondersteund te worden. Wij adviseren gebruik te maken van meegeleverde verbindingsplaten.
 7. Monteer de spoelbak, gebruik makend van de bijgeleverde houten blokjes om de klemmen te kunnen bevestigen. Klemmen rechtstreeks op het ‘steen’ monteren kan breuk tot gevolg hebben. De schroeven van de spoelbak handvast aandraaien!
  De inlegrand van de uitsparing voorzien van een rups zuurvrije siliconenkit en de spoelbak voorzichtig in positie brengen. De klemmen handvast aandraaien.
  Verwijder overtollige kitresten direct met kitverwijderaar of brandspiritus. Het niet direct verwijderen van overtollige kitresten kan niet-verwijderbare vlekken veroorzaken.
 8. Steunwand (ondersteuningspaneel bij vaatwasser) vastzetten met de houten blokjes.
 9. Monteer de kraan, gebruik makend van de bijgeleverde ring, om de kraan houvast te geven en om warmteoverdacht naar het blad te voorkomen.

 

Download montagehandleiding

Meer informatie